Communities

Elke organisatie in de nieuwe netwerkeconomie heeft een richtinggevende inspiratie, met een mooi woord noemen we dat Purpose, ofwel een doel. Purpose is je reden van/voor bestaan. Purpose brengt hoofd, hart en doen samen.

In het logo van Miracle Moringa staat: Improve Nutrition – Verbeter Voeding en Empower Communities – Versterk Communities (gemeenschappen).

In feite is dit de samenvatting van ons doel.

Miracle Moringa is een van de eerste organisaties in Europa die er voor kiest een for benefit organisatie te zijn. We zien deze organisatievorm als perfect passend bij de nieuwe netwerkeconomie. Do well by doing good.

Oftewel sociaal verantwoord ondernemen, maar dan wel van A tot Z, helemaal van binnenuit en ook naar buiten toe; Totaal, niet alleen maar doen alsof of om de verkoop te stimuleren. Wij noemen dit ook wel Share Trade.

We hebben een zusterbedrijf in Amerika DigITbcorp.com met dezelfde doelstelling, toegesneden op de Amerikaanse markt.

In Nederland en Europa is Miracle Moringa een kanaal voor het rechtstreeks en heel concreet ondersteunen van lokale gemeenschappen in Afrika. Afrika is enorm in opkomst en we zien Afrika als hèt continent van de nabije toekomst. En zoals het werkt in een netwerk: echte duurzame verandering komt voort uit de onderkant van de pyramide: gewone mensen die zich gezamenlijk sterk maken.

Oftewel: Share Trade.

Uniek in ons concept is dat we zowel lokale communities bouwen en versterken in Afrika, maar ook in Nederland en Europa. En deze twee direct met elkaar in verbinding brengen. Voor wat betreft moringa, we kennen letterlijk elke kleine ondernemer/boerin in alle plattelands gemeenschappen waar we werken. We helpen ze aan werk en een inkomen, begeleiden ze in het verbouwen en produceren en doen vervolgens ook de hele import en export zelf. In Nederland verbinden we dat direct met lokale sociaal verantwoorde projecten.

Onze HELE keten is daardoor verantwoord en duurzaam en bekrachtigd overal gemeenschappen die er toe doen.

In Afrika is onze primaire partner Imagine Rural Development Initiative (IRDI) die sinds 2010 volgens ons concept werkt.

Hoe werkt het?

IRDI verzorgt opleiding, training en hulp in het management voor het verbouwen en produceren van 100% natuurlijke Moringa in Zambia en Malawi.

IRDI heeft een partner 3BL (triple bottomline) Innovations, een Zambiaans bedrijf met een business model van eerlijke handel (fairtrade). 3BL koopt de Moringa van de lokale kleine ondernemers tegen een eerlijke internationaal verantwoorde prijs en verwerkt vervolgens de moringa volgens internationaal erkende normen, en verzorgt de distributie zowel naar de lokale maar ook de internationale markt.

IRDI ondernemers krijgen gegarandeert een boven gemiddeld inkomen voor hun oogst.

Enige voorbeelden van plattelands gemeenschappen die in het IRDI Moringa Project zitten:
  • The people of Kamitowo Village in Mpanshya, Chongwe District, Lusaka Province
  • Mpanshya Mission Hospital in Mpanshya, Chongwe District, Lusaka Province
  • Mafungo Village Community and Lusaka Provincial Women’s Development Association in Mafungo Village, Chongwe District, Lusaka Province
  • Kanakantapa Community and Ecunemical Development Foundation in Kanakantapa, Chongwe District, Lusaka Province

Maar we gaan verder.

IRDI, 3BL Innovations, DigITbcorp.com en Miracle Moringa (EU en US) vormen gezamenlijk weer een eigen community.

Gemeenschappelijk werken we concreet aan het co-creeren van Living Labs for the Future. Letterlijk voorbeelden van hoe we in de nabije toekomst lokale gemeenschappen volledig florerend en self-supportive kunnen maken volgens een holistisch, duurzaam en ondernemend model.

DigItbcorp.com in de US werkt met Arrival Cities: het co-creeren van nieuwe mogelijkheden met name voor de miljoenen migranten aldaar.

In Nederland en Europa zijn we hard bezig bestaande en nog nieuw te ontwikkelen gemeenschappen te verbinden met Afrika en de rest van de wereld.

In voorbereiding zijn projecten rond ondernemerschap en onderwijs, gezonde voeding op scholen, het coachen van school verlaters, verbeteren van voeding in verzorgingshuizen.

Heb je ideeen of voorstellen die hier bij aansluiten? Via Twitter, Facebook, Google+ en email zijn we altijd bereikbaar.